Co vyznáváme

Kvakerské hodnoty se označují jako svědectví (testimonies) a označují jednání, které svědčí o životní pravdě skryté v lidském srdci. Není to svědectví vyjadřované slovy, je to způsob života, který dává konkrétní podobu tomu, že v každém člověku je Boží odlesk, že všichni lidé jsou si rovni a že veškerý život je vzájemně propojený.

Tato Svědectví vyjadřují přesvědčení kvakerů jako celku, i když si je někteří jednotlivci mohou vykládat odlišně v souladu s poznáním, které jim bylo dáno.