On-line kurz

Sedmitýdenní internetový kurz vás seznámí s kvakery, jejich spiritualitou a praxí prostřednictvím studia a diskuze v malé virtuální skupině. 

Ve skupině budou jak lidé, kteří jsou mezi kvakery poprvé, tak lidé, kteří mají s kvakery delší zkušenost. 

Práce ve skupinách je pro kvakerství typická. Proto je tento kurs založen na učení, sdílení a diskuzi ve skupině. Celá skupina sice pracuje na každém oddíle tohoto kurzu společně, ale neznamená to, že účastníci musejí být on-line ve stejnou dobu. Nové příspěky dostává účastník přímo do své mailové schránky, je na něm zda a kdy na ně bude reagovat

Jak kurz postupuje, v programu se postupně objevují témata na každý týden. Je možné se vracet zpět a pracovat na tématech z minulých týdnů, ale není možné pracovat dopředu.

Účastníci si přečtou odpovídající texty na každý týden a zodpoví otázky k diskuzi a zamyšlení. Je velmi důležité, aby účastníci na své příspěvky vzájemně reagovali, aby se nikdo necítil opomíjený, často se rozvine velmi živá diskuze.

Kromě fór určených k práci s texty jsou zde neméně důležitá fóra, v nichž se můžeme sdílet o tom, co prožíváme ve svých životech, klást technické otázky, přispívat do knihoven a slovníků, nebo si prostě jen popovídat tak, jako bychom v reálu udělali během přestávky nad šálkem čaje nebo kávy.

Skupina je vedena jedním nebo dvěma zkušenějšími kvakery, kteří prošli kurzem o on-line facilitaci. Ti budou zároveň součástí skupiny.  Na facilitátory ale nepohlížejte  jako na vševědoucí experty na kvakerství. Do fóra budou přispívat podle své vlastní zkušenosti, ale zároveň se budou snažit věrně představit pohledy kvakerů v Evropě i ve zbytku světa.

Kurz byl vytvořen a je sponzorován kvakerským studijním centrem Woodbrooke v Birminghamu a Evropskou a blízkovýchodní sekcí (EMES) Světového kvakerského konzultačního výboru (FWCC). Celý kurz je bezplatný a účast v něm k ničemu nezavazuje.  

Přihláška do kurzu

Od účastníků se očekává, že kurzu věnují zhruba dvě hodiny týdně, to platí velmi orientačně a ten čas je možno libovolně dělit. Kurz se spouští v případě, že se shromáždí minimálně 5 přihlášek, kurzy se spouští buď začátkem školního nebo kalendářního roku. Pokud máte zájem o seznámení s kvakery pokud možno ihned a individuálně, můžete využít spíše program Průvodce kvakerstvím.