Literatura

V našem pražském centru najdete celkem 200 knih týkajících se duchovních otázek, historie a umění.

On-line v češtině si můžete přečíst následující tituly:

Setkání s Vnitřním světlem
Brožura, ve které najdete základní informace o hnutí kvakerů, doporučujeme jako úplně první četbu

Rady a otázky

Brožura obsahující krátké promluvy k zamyšlení, které se mj. používají při tichých setkáních.

Čeští kvakeři a životní realita

Zamyšlení devíti českých kvakerů nad tím, jak jejich víra ovlivňuje po praktické stránce jejich život

Spisy Józsefa Farkase

Knížky i jednotlivé úvahy pastora maďarské reformované církve, díky němuž se kvakeři do Maďarska dostali

Kdo jsou kvakeři
přednáška Pavla Marušince pro kurz religionistiky na teologické fakultě

Jak pojmout modlitbu Páně
série krátkých úvah o modlitbě Otče náš vhodná i pro skupinové zamyšlení

Travelling Towards War
úryvek z knihy týkající se historie českých kvakerů okolo 2. světové války

Kvakerské hnutí a jeho vliv na anglickou společnost a politiku

bakalářská práce Jany Semiánové

Kvakeři a jídlo
úvaha o etických aspektech našeho stravování

Příběh George Foxe

kniha od Rufuse M. Jonese na motivy Foxova Deníku.

V říjnu 2019 vyšla kniha Být kvakerem, zajím nejucelenější zdroj informací o kvakerství v češtině. Lze ji zakoupit např. zde.

Existují i další kvakerské texty v češtině, které je možné poskytnout, ale nikoliv publikovat na webu. Disponujeme i kvakerskou knihovnou, většinou v angličtině.