Stezka míru a nenásilného odporu Praha // Prague Trail for Peace and Non-Violent Resistance

Vězíme v síti vzájemnosti, z níž není úniku... Je to s podivem, ale já nikdy nebudu tím, kým bych být měl, dokud tím, kým byste měli být, nebudete i vy. (Martin Luther King jr.)

Díky získání grantu nadace Alfreda Badera vznikla Stezka míru a nenásilného odporu Praha. Jednotlivá zastavení jsou věnována lidem, kteří vedeni úctou k životu nenásilně hájili život a lidská práva proti svévoli, strachu a lhostejnosti.

Nenásilí neznamená posvěcení každodennosti ve jménu pasivity a poslušnosti, ale aktivní činnost, která vychází z nároku vlastní důstojnosti a hájí svobodu a kvalitu života vlastního a života druhých. V tomto smyslu podle Přemysla Pittera "není míru bez svobody". Stezka míru funguje jako naučná stezka a lze ji projít pěšky za jeden den. Více na www.stezkamirupraha.cz


Děkujeme za vaše nominace!