Nenásilí / Peace

Usilovaní o mír pro druhé i pro sebe neznamená pasivitu, jde spíš o volbu nenásilných prostředků pro řešení konfliktu.


Již od počátků své 350 leté historie kvakeři zaujímali jasný postoj v otázkách míru a účasti ve válce. Slova, kterými tento postoj vyjadřujeme a věci, které na jeho podporu podnikáme, vešly v povědomí jako "kvakerské svědectví míru".

Svědectví míru se často zaměňuje s deklarací, kterou kvakeři vydali v roce 1660, ale samozřejmě jde o více než jenom o ni. Jde o praktické vyjádření toho, jak na základě své zkušenosti vnímáme, že bychom měli přirozeně jednat a žít v tomto světě.

Mír a nenásilí patří mezi naše hodnoty už od počátku, ale konkrétní aplikace tohoto našeho přesvědčení se neustále mění a vyvíjí v závislosti na podmínkách, jimiž jednotlivé generace kvakerů procházejí.

Svědectví tomu říkáme proto, že jím projevujeme před světem, čemu věříme. Podle naší zkušenosti každý člověk může odrážet to, co je v něm od Boha. A nemůžeme ubližovat lidem, kteří jsou stvořením a projevem Boha, kterého milujeme.

Své přesvědčení o míru, pokoji a nenásilí se snažíme jako společenství i jako jednotlivci aplikovat i v každodenním rodinném i pracovním životě. Pokud jsou si lidé zcela rovni, pouze se nacházejí na různých místech své životní cesty a Dobro, Láska, Bůh může přijít, promluvit a jednat skrze kohokoliv z nich, je proto nesmyslné někoho odsuzovat nebo zatracovat. Tento postoj eliminuje nenávist, nevraživost a násilí a soustředí se na hledání shody a nenásilné řešení konfliktů. Znamená to úsilí o nalezení prostředníka na obou stranách konfliktu, nebo přímo přijetí jeho role.Pořádáme nebo podporujeme akce, které toto naše přesvědčení vyjadřují.

Například vytváříme a podporujeme alternativní způsoby řešení konfliktů, které pomáhají omezovat zbrojení ve světě a předcházet válkám. Jindy nevidíme jinou možnost, jak na probíhající konflikt reagovat, než jen svědčit o tom, že lze žít jinak, ale i toto je důležitá součást našeho svědectví.Usilovaní o mír a pokoj pro druhé i pro sebe však neznamená appeasment,
tedy pasivní ústup před zlem či mír ve smyslu "klídek". V historii kvakeři stáli u hnutí za zrušení otroctví, u boje za ženská práva nebo u vzniku organizací jako je Amnesty International či Greenpeace.

V roce 1947 kvakeři získali Nobelovu cenu míru. Jde o jediný případ v dějinách, kdy toto ocenění získala náboženská organizace jako celek.

Naše svědectví míru není ani jednoduché, ani neznamená, že by všichni kvakeři měli v nějaké dané situaci jednat stejně. Na jeho pozadí je především to, jak vnímáme Boží lásku, a dotýká se všech vztahů obecně, od rodinných, přes sousedské až po mezinárodní. Vidíme v tom příležitost ke zmírnění bolesti ve světě a vytváření lepší budoucnosti pro všechny. Inspirováni podobnými projekty v Evropě a díky získání grantu nadace Alfreda Badera kvakeři v Praze připravili Stezku míru a nenásilného odporu.